You are currently viewing CC và BCC trong Email khác nhau như thế nào?

CC và BCC trong Email khác nhau như thế nào?

Nếu bạn là một người mới sử dụng Email để gửi thông tin, tập tin đến một địa chỉ Email của một người khác thì chắc chắn bạn đang thắc mắc rằng BCC và CC có ý nghĩa như thế nào trong khi gửi Email. Cả BCC và CC thường xuất hiện tại hầu hết các dịch vụ email phổ biến như Gmail, Yahoo Mail, Outlook,…

Nhìn chung thì khi gửi Email cho bất kỳ một người nào thì bạn gần như không cần quan tâm đến BCC và CC, tức là bạn chỉ cần nhập email đến mà không cần phải chú ý đến chúng. Tuy nhiên, nếu như bạn cần phải gửi Email cho nhiều khách hàng, đồng nghiệp thì lúc này BCC và CC lại trở nên cần thiết và cần được biết đến.

1.CC trong email là gì ?

CC là từ viết tắt của Carbon Copy với ý nghĩa là bạn tạo ra các bản sao Email. Khi chọn CC, đồng nghĩa với việc bạn gửi thêm bản sao của Email cho một hoặc nhiều người được nhận. Khi bạn dùng CC để gửi thư cho nhiều người nhận cùng lúc, họ có thể xem danh sách những người nhận được Email này.

2.BCC trong email là gì ?

BCC là từ viết tắt của Blind Carbon Copy. Nó cũng có nghĩa là tạo ra bản sao Email. Bạn có thể gửi bản sao Email cho nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên, mỗi người trong danh sách được nhận Email thông qua tính năng BCC sẽ không thấy danh sách những người nhận khác. Vì vậy, tính năng BCC sẽ phù hợp nếu bạn muốn bảo mật danh sách những người nhận Email.

3. Sự khác biệt giữa CC và BCC.

Những địa chỉ email được nhập vào trường CC sẽ hiển thị với những người khác mà thư được gửi đến. Nếu bạn CC ai đó trên email, những người nhận đã được thêm vào trường To sẽ có thể thấy mọi người được bao gồm trong trường CC.

Địa chỉ email được nhập vào trường BCC sẽ không hiển thị với bất kỳ ai. Danh sách này được ẩn đi. Nếu bạn muốn gửi email cho ai đó, nhưng cũng đưa người khác vào danh sách người nhận mà người khác không phát hiện ra, trường BCC là công cụ thực hiện việc này.

Không có luật nào về việc sử dụng CC và BCC. Tuy nhiên, có các quy tắc email mà bạn nên tuân theo khi sử dụng các trường này. Nếu không làm như vậy sẽ khiến bạn gặp chút ít rắc rối trong công việc.

Trường CC nên được sử dụng khi:

  • Bạn muốn ai đó biết về điều gì đó nhưng không yêu cầu họ trả lời.
  • Bạn cảm thấy mail là thứ mà người đó có thể cần biết vào một lúc nào đó.
  • Người giám sát lẫn nhau
  • Người giám sát / quản lý cho bạn và người khác, nếu bạn làm việc ở các phòng / bộ phận khác nhau. Điều này được sử dụng tốt nhất nếu người giám sát / người quản lý yêu cầu tài liệu về thời điểm công việc được phân công giữa các bộ phận.

Khi nào không sử dụng CC:

  • Để giữ một người giám sát trong vòng lặp khi không cần thiết.
  • Để sử dụng tin nhắn làm tài liệu về công việc bạn đang làm.

Bạn không nên sử dụng CC một cách không cần thiết và đưa mọi người vào mail khi họ không cần đưa vào. Điều đó nói rằng, nếu bạn nghi ngờ rằng đồng nghiệp sẽ không theo dõi điều gì đó trừ khi có người giám sát trong tin nhắn, bạn cũng có thể thêm họ vào.

Bạn cũng nên sử dụng nó nếu người quản lý yêu cầu bằng chứng rằng bạn đang làm việc.

Sử dụng BCC về cơ bản có nghĩa là bạn đang ‘nói’ về ai đó. Sử dụng điều này một cách thận trọng. Không ai biết ai khác đã nhận được mail khi bạn thêm người vào trường BCC. Hãy coi đó là cách “bí mật ghi âm mail” hoặc cho phép ai đó theo dõi.

BCC nên được sử dụng một cách cẩn thận. Sẽ có lúc bạn cần sử dụng nó và hiển nhiên khi bạn cần làm như vậy.

Trường BCC được ẩn để không ai biết rằng bạn đã sử dụng nó. Trường CC không bị ẩn và việc sử dụng nó sẽ hiển nhiên. Người nhận sẽ biết liệu họ đã được thêm vào trường CC hoặc BCC hay chưa. Đảm bảo những người mà bạn BCC cuối cùng không sử dụng nút Reply All.

_________________________________________

Để trải nghiệm về dịch vụ, mời bạn vui lòng truy cập website: emailplus.vn

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

  • Hotline: 090 461 3595
  • Email: info@iwayvietnam.com
  • Facebook: Email+

Leave a Reply